Quercetin – antiviralt, antimikrobiellt, antiinflammatoriskt och antiallergiskt?

Quercetin dihydrat

Vad är quercetin?

Innan vi börjar gå in på egenskaperna hos quercetin och vad quercetin är bra för, så behöver vi ta reda på vad det är och var det finns.

Quercetin är en så kallad flavonoid,. Det finns sex olika grupper av flavonoider, som finns i olika typer av frukter och grönsaker. Quercetin tillhör gruppen flavonoler, som finns i till exempel lök, grönkål, tomater, te, olika bär och broccoli.

Flavonoiderna skyddar växternas celler mot olika typer av stress, orsakad av till exempel UV-ljus, gifter och angrepp av virus och bakterier. De är också kraftfulla antioxidanter som skyddar cellerna mot fria radikaler.

Flavonoider spelar också en viktig roll för växters frost-tolerans och torktålighet.

Mycket forskning pågår kring hur grödor kan utvecklas för att höja näringsinnehållet i plantan, och ytterligare stärka plantans eget försvar mot sjukdomar. (1)

Färgrika frukter och grönsaker har vanligtvis högt innehåll av flavonoider, och de bidrar till både smak och doft.

Nu ska inte det här bli en artikel om vad flavonoider gör i växter, men det är ändå värdefullt att förstå lite om var de kommer ifrån.

Dags att smalna av vårt fokus och titta närmare på vad quercetin kan göra för oss människor!

Vad är quercetin bra för?

Anti-inflammatoriska egenskaper

En viktig och väl känd egenskap hos quercetin är dess anti-inflammatoriska egenskaper (2, 3, 4, 5) eftersom de fungerar som antioxidanter. Ju äldre vi blir desto mer utsatta är våra celler för oxidation.

Quercetin kan hjälpa till att stoppa de skadliga partiklar i kroppen som kallas fria radikaler. Dessa påverkar cellernas funktion negativt – inklusive att skada cellmembran, förändra hur DNA fungerar, öka cellmutationer och få friska celler att dö. Quercetin kan också minska uttrycket av inflammatoriska gener som interleukin.

Kronisk inflammation har i senare forskning visat sig vara kopplat till många sjukdomar, till exempel fettlever, diabetes typ 2, IBS, astma, ledgångsreumatism, hjärt- och kärlsjukdomar, kognitiva försämringar, cancer och många auto-immuna sjukdomar. (6, 7, 8).

Anti-allergiska egenskaper

Quercetin har också visat sig fungera som ett anti-histamin, genom att blockera aktiviteten hos de så kallade mastceller som släpper ut de histaminer som orsakar den allergiska reaktionen. (9, 10)

Det har länge använts i gamla kinesiska örtmediciner för att blockera allergier mot vissa livsmedel, till exempel jordnötter. Studier utförda på möss tyder på att det kan vara lika bra som vissa receptbelagda läkemedel för att bekämpa allergier, med små eller inga biverkningar.

Anti-mikrobiella egenskaper

Studier har visat att quercetin har antibakteriella egenskaper för ett brett spektrum av olika bakterier. Det gäller till exempel olika sjukdomsframkallande bakterier som E. coli, stafylococker, salmonella, listeria med flera (11).

Det som är fantastiskt med detta är att samtidigt som det hämmar de sjukdomsframkallande bakterierna i tarmen, så främjas de goda bakterierna som vi vill ska trivas och frodas. Det gäller bland annat Lactobacillus och Bifidobacterium. (12) Forskare har föreslagit att med hjälp av noggranna studier ta fram så kallade functional foods innehållande quercetin och pro-biotika. Jag har inte sett till något sådant ännu, det blir spännande att se om det dyker upp!

Anti-virala egenskaper

Som om det inte räckte med alla ovanstående fördelar med quercetin så har det också tydlig anti-viral effekt. Det har till exempel visat sig att det hämmar influensa-virus. (13)

Här är en översättning av slutsatsen i denna studie:

“Quercetin visar ett brett spektrum av antivirala egenskaper som kan ingripa vid flera steg av patogen (sjukdomsframkallande) virulens – virusinträde (=infektion, min kommentar), virusreplikation, uppbyggnad av virusproteiner – och att dessa terapeutiska effekter kan förstärkas genom samtidig administrering av vitamin C. På grund av deras brist av allvarliga biverkningar samt deras låga kostnader, föreslår vi starkt kombinerad administrering av dessa två föreningar för både profylax och tidig behandling av luftvägsinfektioner.”

Intressant, och helt i linje med hur jag tänker kring att förebygga ohälsa och stödja min kropps egen förmåga att ta hand om sig.

I den här utvärderingen har föreslagits att en kombination av quercetin, bromelain, zink och vitamin C kan ytterligare öka den antivirala effekten. Quercetinet fungerar som en kanal för zink in i cellen.

Kortfattad och lättfattad genomgång av quercetins betydelse i kroppen.

Hur väl tas quercetin-tillskott upp i kroppen?

Den vanligate formen i kosttillskott är quercetin dihydrat, som liksom resveratrol är fettlösligt men inte vattenlösligt. Det innebär att om man sväljer en kapsel rent quercetin på tom mage kommer sannolikt ganska lite att tas upp i kroppen.

För att förbättra upptaget bör man kombinera quercetin dihydrat med bromelain och C-vitamin, och ta det i samband med en måltid.

Quercetin fytosom-komplex – 20 gånger bättre upptag!

I en studie publicerad 2018 i European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics undersöktes om upptaget av quercetin förbättras då det ingår i ett så kallat fytosom-komplex. I studien använde man en produkt där quercetin ingick i ett komplex med solros-lecitin.

Därefter undersöktes dels hur väl quercetinet löstes upp i magvätska, och dels genomfördes “En randomiserad crossover farmakokinetisk klinisk studie av tre olika behandlingar med quercetin administrerade i en enstaka dos till friska frivilliga under fastande förhållanden”. Puh! I korthet innebär det ett mycket seriöst upplägg av studien.

Reslutatet blev att upptaget (mätt i nivåer i blodplasman) blev upp till 20 högre med fytosom-komplexet.

Läs gärna studien här, den är intressant och hyfsat lättläst.

Du kan köpa quercetin hos Långlivad Hälsa!