Vad är Resveratrol?

Resveratrol är en så kallad polyfenol som finns i till exempel rött vin, mörk choklad, bär och växten parkslide. 

Det pågår mycket forskning kring resveratrol. Forskaren David Sinclair på Harvard Medical School har skrivit boken “Lifespan – Why We Age and Why We Don’t Have To”, där han bland mycket annat beskriver hur resveratrol påverkar våra cellers åldrande.

I ett nötskal: resveratrol har potentialen att förlänga livet. Notera att jag inte säger ATT det gör det. Anledningen är att det ännu inte finns så många färdiga studier på människor, däremot finns det en uppsjö studier på andra organismer: jästceller, rundmaskar, fruktflugor och möss. (Jästceller är förvånansvärt lika mänskliga celler!)

Men, i november 2020 publicerades två studier på människor som tittade på resveratrols effekter dels vid systolisk hjärtsvikt och dels vid muskeldystrofi (när musklerna sakta bryts ned). I hjärtsviktsstudien fann man att inflammationsmarkörerna tydligt minskade, och i muskelstudien visades tydliga resultat på både motorfunktion (att styra muskeln) och muskelstyrka. Muskelstyrkan i så kallade kroppsnära muskler, i det här fallet att lyfta en arm rakt ut från kroppen samt att lyfta på axeln/skuldran, fördubblades.

Så vad gör resveratrol i cellen?

De studier som gjorts tycks visa att resveratrol påverkar ett enzym kallat SIRT1, som tillhör en familj av enzymer kallade sirtuins. En av effekterna SIRT1 har är att aktivera de biokemiska reaktionsvägar som hjälper till att minska den negativa påverkan av stress i cellerna. De ökar också aktiviteten av en process kallad autofagi (autophagy), som kortfattat innebär att cellen städar undan defekta delar av sig själv.

Autofagi är superviktigt för att det inte ska samlas skadade och felvikta proteiner i cellerna. (Alla proteiner är vikta på olika invecklade sätt, och det är helt avgörande för deras funktion att de är vikta på rätt sätt. Är de felvikta fungerar de inte som de ska, och kan till och med bli skadliga i cellen.)

Gamla och dåligt fungerande mitokondrier (cellens energiverk) städas också bort på samma vis.

Kortfattat så bidrar väl fungerande autofagi till att:

  • Minska inflammationsnivåerna och sakta ned åldrandeprocesserna i kroppen, samt skydda mot neurodegenerativa sjukdomar. (1, 2)
  • Bekämpa infektioner och stödja immunförsvaret. (3, 4)
  • Hjälpa dig att leva längre genom att avlägsna skadade organeller ( t ex mitokondrier) och proteiner från cellen, vilket förbättrar din metaboliska funktion (metabolic fitness). (5)

Cis-resveratrol och trans-resveratrol – Varför är det viktigt att känna till skillnaden?

Molekylen resveratrol kan geometriskt se ut på två olika sätt, det kallas för cis-trans-isomeri. Exakt samma atomer ingår, men på ett ställe i molekylen har de kopplat ihop sig åt motsatt håll i cis-respektive trans-versionen.

Bildkälla

Det är enbart trans-resveratrol som är biologiskt aktivt i kroppen på det sätt som jag beskrivit ovan. Cis-resveratrol har ingen verkan alls.

I naturen fördelar sig en molekyl som förekommer i båda dessa former så att ungefär hälften av varje förekommer samtidigt. Det betyder att när man utvinner resveratrol ur till exempel parkslide så är hälften i trans-formen och hälften i cis-formen.

Vad ska man då tänka på vid köp av resveratrol?

De resveratrol-produkter som finns på den svenska marknaden är av mycket varierande kvalitet. Vissa redovisar inte överhuvudtaget fördelningen av trans- och cis-formerna, vilket vi just sett är av avgörande betydelse för kvaliteten. Många är också dåligt renade, och kan innehålla höga halter av ett ämne som heter emodin.

Emodin är en substans som finns naturligt i till exempel rabarber och parkslide. Förutom att vara föremål för forskning kring en del möjliga användningsområden som läkemedel, så är emodin giftigt på olika sätt. Det kan orsaka illamående och diarré, och kan i höga doser skada njurar och lever. Inget vi vill ha i vårt resveratrol med andra ord!

Resveratrol är fettlösligt men inte vattenlösligt, vilket gör att det tas upp sämre i tarmen än ett vattenlösligt kosttillskott. För att förbättra upptaget kan man minska partikelstorleken i pulvret, så kallad mikronisering. Partikelstorleken i de flesta resveratrol-produkter är 170 to 220 µm (0.17-0.22 mm). I en mikroniserad produkt kan partikelstorleken vara så liten som mindre än 2 µm (<0.002 mm), vilket i kliniska studier har visat öka upptaget med upp till 1000%. (Tips! För att ytterligare öka upptaget kan man ta sin resvertrol samtidigt som något fetthaltigt livsmedel.)

Sammanfattningsvis är följande viktigt att titta efter när du ska välja vilken resveratrol du ska köpa

  • Halten av trans-resveratrol måste vara angiven. Står det enbart resveratrol i innehållsförteckningen så är förmodligen hälften den inaktiva formen cis-resveratrol.
  • Är produkten tillräckligt renad? Billigare varianter av resveratrol är vanligen dåligt renade och kan innehålla höga halter emodin. Emodin är toxiskt och kan orsaka besvärliga biverkningar. Titta efter minst 98% renhetsgrad, och välj om möjligt en produkt som har testats av ett oberoende laboratorium.
  • Titta efter en produkt som är mikroniserad, för att så mycket som möjligt av resveratrolen ska tas upp i kroppen och inte bara passera igenom tarmen.

Det är inte så lätt att hitta en produkt som uppfyller alla kriterierna ovan. Den enda jag hittat tillverkas i USA och heter Mega Resveratrol. De tillverkar mikroniserad trans-resveratrol med 99% renhetsgrad, men även icke mikroniserad med 98% renhetsgrad. Båda produkterna är certifierade av ett oberoende laboratorium, och finns som kapslar eller som pulver. (Läs mer om dem här i butiken.)

Mega Resveratrol tillverkar också ett kosttillskott som heter NMN, Nicotinamide Mononucleotide. Du kan läsa mer om vad detta är i min artikel om NMN, samt hittar produkterna på den här sidan.