Mega Resveratrol®

När jag började intressera mig för resveratrol som en av många vägar att optimera min hälsa tittade jag förstås först på den svenska marknaden för kosttillskott. Det var inte upplyftande, jag kunde inte hitta den kvalitet jag sökte. Jag insåg också att många återförsäljare har dålig kunskap om ämnet resveratrol.

Efter att ha sökt runt på nätet och tittat på flera olika produkter hittade jag till slut Mega Resveratrol® i USA. Deras resveratrol-produkter uppfyller alla mina kriterier, och de har också högkvalitativt NMN, som med fördel tas tillsammans med resveratrol (jag kommer skriva mer om NMN i en annan artikel).

Mega Resveratrol innehåller enbart ren trans-resveratrol. Den är framställd i USA ur vildväxande parkslide och är renhets-testad av ett fristående laboratorium. Mikroniserad för maximalt upptag och fri från emodin. Topp-kvailtet helt enkelt!

Mega Resveratrols historia

Företagets grundare, Doron Efrat, drabbades 2003 av en hjärtinfarkt. Det visade sig att han hade ett genetisk tillstånd kallat Lipoprotein (a), som gör att partikelstorleken hos LDL-kolesterolet blir extra liten. Detta ökar markant risken för att drabbas av hjärtinfarkt, eftersom dessa små LDL-partiklar klumpar ihop sig, orsakar inflammation och täpper till artärerna.

Det är inte svårt att förstå att Doron kände sig hjälplös och rädd när han lämnade sjukhuset, med vissheten att det inte handlade om IFALL han skulle få en ny hjärtinfarkt, utan om NÄR.

I ungefär ett år framåt sökte han efter något som kunde fungera förebyggande och förhindra framtida hjärtinfarkter, med hans egna ord “something better than the available treatments: statins or aspirin”.

Efter många försök med nedslående resultat hittade han så resveratrol. På den tiden var renhetsgraden hos tillgängliga produkter bara 10-20% trans-resveratrol, vilket innebar att emodin-halten var hög liksom innehållet av fyllnadsmedel och andra inaktiva ingredienser. Doron insåg att han själv skulle kunna tillverka en produkt av mycket högre kvalitet.

Sagt och gjort, 2007 lanserade han Mega Resveratrol®, med de produkter han själv fortfarande använder dagligen.

Mega Resveratrols produkter

Sedan 2007 har Doron utvecklat sitt sortiment. Förutom den 99%-iga resveratrolen finns nu också en med 98% trans-resveratrol. Denna är inte mikroniserad, men priset är i gengäld ca 25% lägre. Jag känner inte till hur det faktum att det inte är mikroniserat påverkar upptaget i kroppen, så för min personliga del väljer jag att använda den 99%-iga varianten trots det högre priset.

Han har också tagit fram en NMN-produkt, som håller samma höga kvalitet som resveratrolen och är testad av oberoende laboratorium. Du kan läsa om NMN och vad det gör för nytta i kroppen i min artikel här.

Mega Resveratrol och forskning

För mig känns det betryggande att veta att en hel hög med universitet och andra forskningsinstitut, bland annat Karolinska Institutet, använder produkterna från Mega Resveratrol i sin forskning. Jag tänker att de knappast skulle göra det om det var en undermålig produkt av tveksam kvalitet!

Om du är intersserad av vilka forskningsinstitut utöver Karolinska som använder produkterna kan du titta på den här sidan: Preferred By Researchers.