NMN tillskott – bibehåll cellernas energinivå

Till att börja med, vad är ens NMN?

NMN och NAD+

NMN (nicotinamide mononucleotide eller på ren svenska, nikotinamid mononukleotid) förekommer naturligt i kroppen och är föregångare till en molekyl som kallas NAD+. NAD+ är en nödvändig del av energiomsättningen i cellerna. När vi blir äldre minskar produktionen av NAD+ i kroppen vilket i sin tur minskar energitillgången i cellerna och skyndar på åldrandeprocesserna. Det vill åtminstone jag förebygga om det går! I den här studien kan du läsa om varför NAD+ minskar. (I den artikeln talar de också om ett enzym som kallas CD38. Det enzymet bryter ner både NAD+ och NMN, men kan inhiberas med quercetin, (vilket de pratar om i den här studien), som jag ska skriva en artikel om inom kort. Jag tar quercetin också.)

NAD+ är också avgörande för aktiviteten hos SIRT1, enzymet som jag skrev om i artikeln om resveratrol, som du kan läsa här. Är nivåerna av NAD+ låga spelar det helt enkelt ingen roll hur mycket resveratrol du sätter i dig, cellen kan inte utnyttja det eftersom energin inte räcker till.

David Sinclair beskriver det som att resveratrol är gaspedalen för SIRT1 (och övriga SIRT-gener), medan NMN/NAD+ är bränslet. Finns inget bränsle så hjälper det helt enkelt inte hur mycket man än trampar på gaspedalen.

Vid 50 års ålder har vi ungefär hälften så mycket NAD+ som vid 20 års ålder…

Vad finns då för studier kring NMN tillskott och människor?

2019 publicerades en studie som tittade på om det är säkert för människor att använda NMN tillskott. Den kom fram till att det tycktes vara säkert, och att “oral administration of NMN was found to be feasible, implicating a potential therapeutic strategy to mitigate aging-related disorders in humans“.

Under 2021 publicerades inte mindre än 3 studier som tittade på effekten av NMN hos människor. En av dem publicerades 8 juli 2021: Nicotinamide mononucleotide supplementation enhances aerobic capacity in amateur runners: a randomized, double-blind study.

I den här studien (som var randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad) tittade man på om NMN påverkade träningsresultatet hos motions-löpare. Man har tidigare sett att gnagare som fått springa på löpband förbättrat sina resultat när de fått tillskott med NMN. Man visste dock inte om resultaten också gällde för människor.

Deltagarna i studien utgjordes av yngre samt medelålders personer som sprang 5-6 gånger per vecka i 40-60 minuter. De var indelade i fyra grupper: en som fick 300 mg NMN/dag, en som fick 600 mg NMN/dag, och en som fick 1200 mg NMN/dag. Den fjärde gruppen var kontroll och fick en placebo. Studien var så kallat dubbel-blind, vare sig försöksledarna eller de som deltog i studien visste vilka som fick vilka mängder NMN eller placebo.

Slutsatsen efter 6 veckor blev att NMN ökar den aeroba kapaciteten vid träning, vilket sannolikt beror på att musklerna blir bättre på att utnyttja syret i blodet.

Det resultatet stämmer bra med vad David Sinclair säger i den här videon:

Det han säger i videon är kortfattat att ju äldre vi blir desto mer sjunker nivåerna av NAD+ i cellerna. Det gör att de celler som utgör väggarna i våra minsta blodkärl, kapillärerna, åldras och dör, och vi får försämrad blodtillförsel till bland annat våra muskler. Det gör i sin tur att musklerna förtvinar och det blir svårare att få effekt av träningen. Jag tror att många känner till att vi tappar muskelmassa ju äldre vi blir, och det här är alltså en av mekanismerna bakom det.

En annan studie, som publicerades den 11 juni 2021 i Science, tittade på hur NMN-tillskott påverkade metabolismen hos överviktiga eller kraftigt överviktiga kvinnor som passerat klimakteriet, och som var på gränsen till att ha diabetes typ 2: Nicotinamide mononucleotide increases muscle insulin sensitivity in prediabetic women.

Även den här studien var randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad. Resultatet visade att NMN ökade muskelcellernas känslighet för insulin (vilket är detsamma som att de backade från att vara pre-diabetiska), att insulinsignalen förstärktes och att flera gener som är inblandade i att bygga och omskapa muskler aktiverades.

Den tredje studien var ute efter att titta på om tillförsel av NMN kan ge höjda nivåer av NAD+ i blodet samt påverka muskelstyrka och prestanda. Studien var randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad: Chronic nicotinamide mononucleotide supplementation elevates blood nicotinamide adenine dinucleotide levels and alters muscle motility in healthy old men. Resultatet blev att NMN väsentligt förbättrade både styrka och prestanda. Slutsatsen man dragit av detta är att NMN kan användas för att förebygga åldersrelaterad försvagning av musklerna. Även detta resultat stämmer ju bra med vad David Sinclair funnit hos möss.

Första publicerade studien 2022 – hur NMN påverkar sömnkvalitet, trötthet, och fysisk prestation hos äldre japaner

Den 11 februari publicerades den fjärde studien om NMN och människor. Det är en japansk forskargrupp som undersökt om NMN hade någon positiv påverkan på försökspersonernas sömnkvalitet, trötthet och den fysiska prestationen. Den engelska titeln är Effect of 12-Week Intake of Nicotinamide Mononucleotide on Sleep Quality, Fatigue, and Physical Performance in Older Japanese Adults: A Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study.

Även denna studie var randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad, så av god kvalitet. Intressant nog delades försöksgrupperna upp i intag av NMN förmiddag (innan kl 12) respektive kväll (efter kl 18). Mängden var 250 mg/dag, så en ganska låg dos.

Resultatet blev att gruppen som tog NMN på kvällen fick det bästa resultatet för alla tre parametrarna. Jag har hittills alltid tagit mitt NMN på förmiddagen, men det kanske är dags att ändra på det.

I artiklens diskuteras också om NMN i mat, och om det skulle kunna påverka resultatet av studien. NMN finns i vissa livsmedel, men i mycket små mängder. För att få i sig 250 mg (studiens dos) måste man äta 100 kg broccoli, eller 69 kg avocado, eller 416 kg biffkött. Känns ju inte som att deltagarnas födoval skulle ha möjlighet att påverka resultatet.

Hur som helst, roligt att det så sakteliga kommer allt fler studier!

Ny studie publicerad i december 2022 – effekten och säkerheten av NMN tillskott hos friska medelålders vuxna

Hela titeln på denna nya studie är The efficacy and safety of β-nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation in healthy middle-aged adults: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-dependent clinical trial.

Det här är ytterligare en studie av hög kvalitet (randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad) som studerar effekten av NMN hos människor. 80 stycken friska vuxna än och kvinnor mellan 40 och 65 års ålder. De delades in i tre olika grupper som fick en daglig engångsdos av antingen 300 mg, 600 mg eller 900 mg NMN. Studien pågick i 60 dagar.

Studien tittade på följande:

  • Nivån av NAD i blodet
  • Om deltagarna fick några negativa reaktioner av NMN
  • Fysisk prestationsförmåga (six-minute walking test)
  • Blodets biologiska ålder
  • Om insulinresistensen påverkades
  • Deltagarnas subjektiva bedömning av sin hälsa

Resultaten blev att alla doseringarna av NMN gav en ökning av NAD i blodet, 600 mg och 900 mg gav de högsta nivåerna. Ingen deltagare fick några negativa reaktioner på NMN.

Den fysiska prestationsförmågan ökade hos alla som fick NMN, mest hos de som fick 600 eller 900 mg.

Blodets biologiska ålder ökade signifikant hos placebo-gruppen under studiens gång, men var oförändrad hos alla som fick NMN efter 60 dagar.

Man såg ingen förändring vad gällde insulinresistensen hos NMN-grupperna jämfört med placebo-gruppen. (Men vad du äter är helt avgörande, håll utkik efter en artikel från mig om detta!)

Alla som fick NMN bedömde sin hälsa som bättre efter både 30 och 60 dagar, men 600 mg och 900 mg gav en snabbare effekt på denna parameter.

En riktigt intressant och välgjord studie, som övertygar åtminstone mig om att fördelarna med att ta NMN-tillskott är många, kanske framför allt för oss som är medelålders och äldre.

Läs gärna hela studien!

Att köpa NMN

Så, för mig är att ta NMN-tillskott (och quercetin) en självklarhet. Varför åldras i förtid när jag kan hjälpa min kropp att upprätthålla vitalitet och styrka?

Jag använder vaccum- eller frystorkad NMN från Mega Resveratrol. De testar varje batch hos ett oberoende laboratorium för att säkert veta att den håller 99% renhet.

Precis som med resveratrol så är det viktigt att vara noga när man köper NMN. Renhet och stabilitet är två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Ett lab-intyg är det enda sättet att veta hur hög renhetsgraden är.

NMN är känsligt för fukt, och därför är det viktigt att fuktinnehållet är så lågt som möjligt. Det finns två metoder för att framställa NMN: vacuumtorkning eller frystorkning. Frystorkning tar bort 99% av fukten och ger den stabilaste produkten, men det är också den dyraste metoden.

Vacuumtorkning tar bort 90% av fukten, och är en billigare metod. Om man tänker sig att man kommer att använda en öppnad burk inom 3-4 månader (och är noga med att skruva åt locket) behöver man inte vara orolig för att NMN-tillskottet kommer att brytas ner.

Om man som jag tar 1 gram NMN per dag så tar en burk slut inom en månad 🙂

NMN eller NR?

Du kanske har hört talas om NR som alternativ till NMN? NR står för Nikotinamid Ribosid, en molekyl som är föregångaren till NMN. NR är vanligen billigare att köpa än NMN. Så varför inte använda det istället?

I videon nedan förklarar David Sinclair varför han anser att NR inte är jämförbart med NMN.

Men, det finns också robusta studier som visar på att NR har positiva effekter.

En viktig skillnad mellan NMN och NR som molekyler är att NR saknar en fosfatgrupp som både NMN och NAD+ har. NR måste alltså hitta en fosfatgrupp för att kunna ombildas till NMN och sedan vidare till NAD+. Fosfat behövs på många andra ställen i kroppen, till exempel i skelettet och för DNA-syntes. David Sinclair har i andra intervjuer sagt att han känner sig bekymrad över att tillföra något till kroppen i förhållandevis höga doser som kräver extra fosfat.