Långt hälsosamt liv

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna dataskyddsinformation för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

INLEDNING

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla gällande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post eller telefon.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Firma Katrin Brandberg, Bergklacksvägen 7, 761 75 Norrtälje är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar personuppgifter (inklusive personnummer) som du lämnat till oss enligt nedan.

NÄR DU GENOMFÖR ETT KÖP

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer, köphistorik, lösenord och e-post på langlivadhalsa.se
 • När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar: Cookies, IP-adress, hänvisningsadress, data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder.

Rättslig grund för behandlingen: fullgörande av avtal för att hantera din betalning och leverans i ditt köp, rättslig förpliktelse för bokföringsändamål och fullgöra vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet (intresseavvägning) för övrig hantering av din beställning och när vi skickar marknadsföring av våra produkter. Du kan alltid avanmäla dig från marknadsföring genom länk i e-post eller genom att kontakta oss, se avsnitt personuppgiftsansvarig.

NÄR DU KOMMUNICERAR MED OSS

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din fråga, synpunkt eller ditt ärende

Rättslig grund för hanteringen: fullgöra vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet (intresseavvägning)

NÄR DU SÖKER ANSTÄLLNING HOS OSS

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer och e-post
 • CV inklusive betyg och personligt brev
 • Andra uppgifter du lämnar om dig själv

Rättslig grund för hanteringen: fullgöra vårt berättigade intresse av rekrytering (intresseavvägning) och rättslig förpliktelse för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten

NÄR VI HAR EN SKYLDIGHET ENLIGT LAG

Utöver vad som beskrivs ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, exempelvis på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund för behandlingen: rättslig förpliktelse

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer sparas i 1 år från ditt senaste köp i någon av våra butiker. Information som är nödvändig för bokföringen sparas i upp till 8 år enligt bokföringslagen.

För att kunna administrera ditt medlemskap i kundklubben sparar vi informationen i 2 år från ditt senaste köp.
Personuppgifter för kundserviceärenden sparas normalt 6 månader efter avslutat kundserviceärende.

Jobbansökningar sparas normalt 2 år (diskrimineringslagen) efter avslutad rekrytering.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via [epostadress].

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format.
 • Begära rättelse – du har rätt att begära rättning av dina uppgifter
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring- du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få dina personuppgifter flyttade från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation
 • Klagomål – kontakta oss om du har några frågor eller klagomål på vår hantering. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen www.datainspektionen.se

RÄTT TILL ATT SLIPPA ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Vi kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen att kontakta oss.

Varje nyhetsbrev från oss innehåller också en möjlighet till avregistrering från vidare marknadsföring.

VEM SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personal och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera riktlinjer för informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt denna policy. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED

 • Tredjepartsleverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning, exempelvis för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
 • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag exempelvis myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

COOKIEPOLICY

Vi på Långlivad Hälsa använder kakor (cookies) för att anpassa köpupplevelsen och samla anonym statistik. Kakor består av små textfiler som lagras i din webbläsare, vissa lagras under sessionen och andra under längre tid. Denna information beskriver kortfattat vilka kakor vi lagrar och vad vi använder dem till.

FUNKTIONELLA KAKOR

Dessa kakor krävs för grundläggande webbplatsfunktioner. De gör det möjligt för dig att använda varukorgen och gå till kassan. De kommer också ihåg om du är inloggad och vilka sidor du besökt på webbplatsen och vilka filter du valt, så att du ska slippa att ange informationen flera gånger.

Dessa kakor lagras enbart under en och samma session och rensas automatiskt när du stänger webbläsaren.

PREFERENSKAKOR

Preferenskakor sparar information om att du har accepterat kakor eller inte, så att du ska slippa att besvara frågan vid varje besök.

PERMANENTA KAKOR

Permanenta kakor sparar en fil i din webbläsare för att kunna anpassa webbplatsen efter dina val och kommer ihåg att du har besökt oss tidigare. Dessa kakor lagras av din webbläsare i 30 dagar eller till dess att du väljer att ta bort dem.

KAKOR FRÅN TREDJEPART

Kakor från tredjepart innebär att vi skickar uppgifter om din aktivitet på våra sidor till våra utvalda samarbetspartners.

ANONYM STATISTIK

Vi använder anonym statistik för att förbättra din användarupplevelse på vår hemsida, bekräfta säkerheten när du handlar hos oss och för att analysera vår marknadsföring. Den möjliggör också att vi bättre kan hantera och motverka olaglig aktivitet, så som bedrägerier.

Vi skickar anonym statistik till våra samarbetspartners Bing, Google och Facebook. Statistiken är helt anonym och inte kopplad till dina personuppgifter. Uppgifterna kan aldrig identifiera dig som person av oss, av våra samarbetspartners eller av någon annan.

INFORMATION FÖR ATT DISTRIBUERA E-POST

För dig som är kund hos oss och får nyhetsbrev så skickar vi även statistik till våra partners för e-postutskick. Statistiken som skickas är kopplat till ditt konto hos oss och den möjliggör att vi kan kommunicera på bästa möjliga sätt med dig som är kund.

BLOCKERA OCH TA BORT KAKOR

De flesta webbläsare kan ställas in för att användaren skall kunna blockera kakor och ta bort redan lagrade kakor. Gå till inställningarna för din webbläsare för att hantera detta. Det kan dock leda till att funktionaliteten av webbplatsen försämras.

GUIDE TILL ATT TA BORT KAKOR PÅ RESPEKTIVE WEBBLÄSARE